COLLECTION

ELECTRA

Bottega

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 118"/300CM

 • Bottega marble
  Marble
 • Bottega white
  White

Chloe

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 118"/300CM

 • Chloe marble
  Marble
 • Chloe white
  White

Darkness

Composition : 60%POLY/40%COTTON
Width : 54"/140CM


 

Diva

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 118"/300CM

 • Diva champagne
  Champagne
 • Diva marble
  Marble
 • Diva white
  White

Diva extra

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 165"/420CM


 

Diva plus

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 140"/350CM


 

Effect

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 118"/300CM

 • Effect marble
  Marble
 • Effect white
  White

Electra

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 118"/300CM

 • Electra bronze
  Bronze
 • Electra gold
  Gold
 • Electra graphite
  Graphite

Express

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 118"/300CM

 • Express marble
  Marble
 • Express moka
  Moka
 • Express silver
  Silver

Face

Composition : 50% POLY / 50% COTTON
Width : 54"/140CM


 

Face Plus

Composition : 50% POLY / 50% COTTON
Width : 108"/274CM


 

Interface

Composition : 50% POLY / 50% COTTON
Width : 54"/140CM


 

Kloss

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 118"/300CM

 • Kloss graphite
  Graphite
 • Kloss moka
  Moka
 • Kloss white
  White

Lino

Composition : 50% POLY / 50% LINEN
Width : 130"/330CM

 • Lino latte
  Latte
 • Lino natural
  Natural
 • Lino white
  White

Micro

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 118"/300CM

 • Micro marble
  Marble
 • Micro white
  White

Misty

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 118"/300CM

 • Misty marble
  Marble
 • Misty silver
  Silver
 • Misty white
  White

Soft

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 60"/152CM


 

Star

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 116"/295CM

 • Star champagne
  Champagne
 • Star natural
  Natural

Viva

Composition : 100 % POLYESTER
Width : 130"/330CM

 • Viva marblee
  Marble
 • Viva white
  White